INFÖR DITT BESÖK 


Om du skulle vara obekväm med någonting under din behandling – trycket i massagen, musiken – tveka inte att säga till direkt. Låt mig veta så du får din behandling precis som du vill ha den. 
 
Du är aldrig tvungen att bryta tystnaden under behandlingen, du kan prata eller vara tyst, det bestämmer du själv. Mitt mål är att du ska slappna av och njuta av din behandling.
 
Meddela före behandlingen om du har några fysiska eller medicin­ska besvär, allergier eller tar några mediciner.
Behandlingar rekommenderas ej vid feber, inflammation, förkylning, eller solsvedd hud.
Under de tre första månaderna av graviditeten rekommenderar jag inga kroppsbehandlingar enl. försiktighetsprincipen.
Vänligen stäng av mobilen och ta av eventuella smycken innan behandlingen börjar.
Jag reserverar mig för eventuella ändringar i behandlingsmenyn samt prisändringar.